Добави Промоция

Искате да добавите вашата промоция на страниците на Промо Оферти? За целта е необходимо да ни изпратите:

1. Брошура (PDF формат, в размер за уеб) или Банер (JPEG/PNG формат) с промоцията на вашата компания.

2. Период на промоцията.

3. Текст към вашата промоция.

4. Ако ни пишете за първи път – Лого и кратко описание на вашата компания.

Публикациите са безплатни.

В случай, че имате въпроси, моля потърсете ни: marketing@promooferti.com